Privacybeleid

Wie zijn wij

Ons website-adres is: https://www.keonis.nl

Keoni’s Catering kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Keoni’s Catering, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Keoni’s Catering verstrekt.
Keoni’s Catering kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM KEONI’S CATERING GEGEVENS NODIG HEEFT
Keoni’s Catering verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Keoni’s Catering uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit catering dienstverlening.

HOE LANG KEONI’S CATERING UW GEGEVENS BEWAART
Keoni’s Catering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Keoni’s Catering verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Keoni’s Catering worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Keoni’s Catering gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@keonis.nl.
Keoni’s Catering zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Keoni’s Catering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Keoni’s Catering maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Keoni’s Catering verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Keoni’s Catering op via info@keonis.nl. www.keonis.nl is een website van Keoni’s Catering.

Keoni’s Catering is als volgt te bereiken:
Postadres: Belleperenlaan 22, 3452 EV, Vleuten
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 61726516
Telefoon: 06 25 38 76 08
E-mailadres: info@keonis.nl